Veda Popovici

DESPRE

Metoda de lucru a Vedei Popovici presupune o muncă de rescriere punctuală a materialului istoric al perioadei recente, pentru a produce un afect pozitiv cu potențial emancipator. Prin coordonarea unei munci colective în cadrul unor serii de ateliere în Cluj, Veda Popovici explorează împreună cu persoanele participante imaginarul politic al istoriei protestelor recente. Acest imaginar este cartografiat printr-o hartă căreia I se adaugă o serie de intervenții, de alternative și de victorii dorite, care nu au avut loc în realitate, dar care rămân în mentalul colectiv ca niște frustrări, ca niște înfrângeri, sau ca niște nevoi sociale nesatisfăcute. Deposedarea, excluziunea, traumele sociale sunt astfel vizate de un proces de vindecare prin oferirea unei alternative, la nivel imaginar. Gândirea colectivă a participantelor se eliberează de ideea istoriei ca trecut ireparabil. Se creează astfel și în prezent o posibilitate de a acționa conform unor idei eliberatoare care ar fi fost plauzibile în trecut.

Sindicatul Autonom al Muncitoarelor din România este o astfel de idee, care să umple un gol rămas acut în istoria tranziției românești, legat de inexistența unui sindicat care să apere în mod dedicat drepturile femeilor din câmpul muncii. În urma atelierelor organizate la Cluj, Veda Popovici, împreună cu participantele, au creat atât istoria acestui sindicat, traversând toatăperioada de tranziție, dar au și produs o serie de obiecte simbolice, cum este și pânza din imagine, care să dovedească existența acestei organizații. Această re-citire a perioadei tranziției de pe poziția învingătoare transformă percepția obișnuită pe care o avem asupra istoriei, conform căreia nu putem participa activ la evenimente, decât ca spectatori. În plus, ideea existenței unei alternative, chiar și imaginare, redă demnitate unor lupte civice care au loc și astăzi pentru obținerea unor drepturi.

Artefact realizat împreună cu: Ioana Bălănescu, Paula Boarță, Elvira Bozga, Ruth Borgfjord, Mugur Butuza, Simona Ciotlăuș, Elisa Citea, Ani Mărincean, Lorand Maxim, Iulia Merca, Manuel Mireanu, Pataki Elisabeta, Valentina Ştefanschi, Theo Trișcă, Eniko Vincze.


Next
Mona Vătămanu & Florin Tudor